Uitvoering herstelwerkzaamheden N2000 Nieuwe Zuiderlingedijk gestart

Wij zijn enthousiast om te kunnen delen dat de werkzaamheden met betrekking tot het herstel van de kwetsbare natuur N2000 Nieuwe Zuiderlingedijk zijn gestart.

Na een lange voorbereidingstijd is er binnen het team van BWZ veel motivatie om aan de slag te gaan. Jochem Bongers en Gijs Sars verzorgen de directievoering en het (dagelijks) toezicht op de werkzaamheden. Zo waarborgen zij de resultaatsverplichting die is vastgelegd in het contract (een RAW-bestek).


Voor (achtergrond)informatie over de herstelwerkzaamheden van N2000 Nieuwe Zuiderlingedijk kunt u terecht op onze projectpagina.
Zie ook: https://www.gelderland.nl/themas/natuur/gelderse-natuurgebieden/lingegebied-en-diefdijk-zuid