Publieksparticipatie KRW Sliedrechtse Biesbosch

De ecologische waterkwaliteit in de Boven en Beneden Merwede moet worden verbeterd om aan de KRW-doelen te voldoen. Om dit te realiseren werken wij aan de planvorming voor de aanleg van zoetwater getijdennatuur. Dit doen wij in opdracht van Rijkswaterstaat samen met Witteveen+Bos. Onze zoekgebieden voor ontwikkeling van deze getijdennatuur bevinden zich in en rondom de Sliedrechtse Biesbosch.

Een van de gebieden waarvoor we plannen aan het uitwerken zijn, is de Hel- en Zuilespolder. In april hebben wij de betrokkenen en andere geïnteresseerden geïnformeerd tijdens een informatieavond in Dordrecht. Deze was drukbezocht.

Een ander voorkeursgebied is de Groesplaat bij Sleeuwijk (Het Gors en de Aanwas). Afgelopen week kwamen geïnteresseerden bij elkaar tijdens een inloopavond in het Dorpshuis van Sleeuwijk. We hebben de plannen voor het gebied laten zien, vragen beantwoord en de wensen van bezoekers verzameld. We waarderen het erg dat deze mensen de moeite namen om te komen kijken en hun reactie te geven. Het was een geslaagde avond!