Opening pilotlocatie SBIR

BWZ Ingenieurs ondersteunt Van Aalsburg in een zogeheten SBIR-traject, een regeling voor ‘Small Business Innovation Research’ van de rijksoverheid. Opdrachtgevers zijn de waterschappen Rivierenland, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en kennisinstituut STOWA. Binnen de SBIR-oproep “Biobased en Circulaire Oeverbescherming” ontwikkelt Van Aalsburg een oeverbeschermingsconstructie met houten palen en geotextiel van jute en rijshout. Een dergelijke oeverbeschoeiing wordt al eeuwen in de waterbouw gebruikt, maar is nog nooit op wetenschappelijke wijze getest. Maandag 13 mei jl. was de start van de pilot naast de bedrijfslocatie van Van Aalsburg in Hellouw. Marcel van Dorst van BWZ Ingenieurs ondersteunt Van Aalsburg bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen en bij de rapportage van de onderzoeken. Ook was hij bij deze startopening aanwezig.

In december van dit jaar zal de eindbijeenkomst plaatsvinden en worden ook de resultaten van de SBIR gepresenteerd.