Hydrologische maatregelen Liesbos

BWZ Ingenieurs mag voor Staatbosbeheer in Noord-Brabant aan de slag met zowel hydrologische maatregelen voor zowel het Liesbos als bosrevitalisatie Chaam‐Strijbeek. Twee opdrachten waarin we in ons projectteam samenwerken met teamleden van Stichting Bargerveen, Bosgroep Zuid Nederland en B-WARE. Voor beide gebieden is het de opgave de hydrologische en ecologische conditie te versterken. Hiervoor voeren we (veld)onderzoek uit en stellen we hydro-ecologische systeemanalyses op. Zo krijgen we samen met de opdrachtgever de knelpunten in beeld. De uitdaging is de nu reeds goede condities te behouden en wel de knelpunten op te lossen.

Dit is een leuke én belangrijke puzzel voor kwetsbare natuurgebieden!