Bemalingsadvies Landschapspark Noordwijk

Voor de gemeente Noordwijk heeft BWZ Ingenieurs een bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van een overlaat in een waterpartij. Deze constructie maakt onderdeel uit van het Inrichtingsplan Landschapspark en Speeleiland Noordwijk waar wij sinds 2019 de planuitwerking voor verzorgen.

Door een tijdelijke damwandkuip aan te brengen en deze te voorzien van een bronbemaling kan de overlaat droog worden aangelegd. Bij start van uitvoering zal ons bemalingsadvies worden overhandigd aan de uitvoerende partij die op basis hiervan een bemalingsplan opstelt.

Het bemalingsadvies dat wij hebben opgesteld, is voorzien van:

  • een analyse op de huidige werking van het geohydrologisch systeem;
  • een berekening van het benodigde onttrekkingsdebiet voor verschillende scenario’s;
  • en een toets van de stabiliteit van de putbodem.

Dit heeft geleid tot een bemalingsadvies met:

  • het in te stellen onttrekkingsdebiet;
  • een omschrijving van de effecten die hierdoor worden veroorzaakt op de omgeving;
  • en voorschriften met de wijze van lozen en monitoren conform de vereisten van het hoogheemraadschap.

Mocht u voor uw project ook behoefte hebben aan een bemalingsadvies óf graag op (geo)hydrologisch niveau worden bijgestaan, dan kunt u hierover altijd vrijblijvend contact opnemen met onze collega Levinus Boxhoorn (06-20686860).