Evaluatie verdrogingsbestrijding

In opdracht van de provincie Utrecht voert BWZ Ingenieurs een evaluatie uit van de verdrogingsbestrijding die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in de zogenoemde TOP- en SUPTOP-gebieden verdrogingsbestrijding binnen de provincie. Doel is inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de uitgevoerde maatregelen, de bereikte resultaten en de eventuele restopgave. De evaluatie sluit aan op het Convenant verdrogingsbestrijding dat de provincie in 2007 heeft afgesloten met water-, en terreinbeheerders .

BWZ Ingenieurs voert deze evaluatie uit samen met het ecologische adviesbureau Ecoresult. Voor de evaluatie vragen we gegevens op en voeren we interviews uit bij waterschappen en terreinbeheerders. Ook organiseren wij een gezamenlijke expertsessie en analyseren wij de beschikbare peilbuisgegevens voor diverse gebieden. Als resultaat van de evaluatie stellen we een hoofdrapport op en maken we per gebied een factsheet met de belangrijkste elementen van de evaluatie. In het hoofdrapport geven we een overkoepelend beeld van de bereikte resultaten en de restopgave voor de verdrogingsbestrijding. Tevens geven we aanbevelingen/conclusies voor de vervolgaanpak.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?