Herinrichting straten Hellouw

Gemeente West Betuwe heeft de wens om vier straten in Hellouw opnieuw in te richten waarbij verkeersveiligheid, klimaatbestendigheid en meer groen nadrukkelijk worden meegenomen in het ontwerp. BWZ Ingenieurs is door de gemeente gevraagd om hier invulling aan te geven. De werkzaamheden beginnen met het opstellen van schetsontwerpen (SO) die vervolgens verder worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). Bij alle fases worden SSK-kostenramingen gemaakt. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2023 en lopen door tot in het voorjaar van 2024 met de afronding van het DO.