Gebiedsinrichting

Ons landschap is voortdurend in ontwikkeling. Al eeuwen is onze leef- en werkruimte aangepast aan de eisen van de tijd. Een zinvolle bijdrage aan die ontwikkeling leveren is de kern van ons werk. Biodiversiteit, landbouw, waterveiligheid, waterkwaliteit, mobiliteit, klimaatverandering, recreatie, etc. zijn thema’s die  elkaar raken en vragen om een integrale aanpak van ruimtelijke opgaven. Samen met u en overige partijen werken de adviseurs en ingenieurs van BWZ Ingenieurs de projectopgave uit tot een concreet en haalbaar plan waarin uw eisen en wensen tot uitdrukking komen. Van visievorming tot aan de oplevering van een ingericht gebied.

Werkvelden

betonwerken_langs_diefdijk

Gebiedsinrichting

Het uitwerken van o.a. inrichtingsvisies in ontwerpen, bestekken of andere contractvormen en uitvoeringsbegeleiding.

Foto water en veiligheid

Water & Veiligheid

Onderzoek, advies en beleidsondersteuning waarna ontwerp, bestek (of andere contractvorm) en uitvoeringsbegeleiding van maatregelen kunnen volgen.

Afbeelding 034 b-2

Infrastructuur

Het uitwerken van technische ontwerpen, bestekken en uitvoeringsbegeleiding voor civiele constructies zoals wegen, bruggen en pleinen.

Projecten

  • Gemeente West Maas en Waal neemt maatregelen om de gemeente zo goed mogelijk aan te passen aan het nieuwe klimaat met stortbuien, hitte en droogte. Dat wordt ‘klimaatadaptie’ genoemd....


  • In opdracht van de provincie Utrecht is BWZ Ingenieurs eind 2020 gestart met ingenieursdiensten voor het maken van een uitvoeringsgereed inrichtingsplan voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik in Marickenland (gemeente De Ronde Venen)....


  • In opdracht van Amsterdam UMC heeft BWZ Ingenieurs het definitief ontwerp, RAW-bestek en tekeningen opgesteld voor de realisatie van een waterberging op het terrein van de locatie AMC aan de Meibergdreef....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Benieuwd wat BWZ Ingenieurs voor u kan betekenen?