Gebiedsinrichting

Ons landschap is voortdurend in ontwikkeling. Al eeuwen is onze leef- en werkruimte aangepast aan de eisen van de tijd. Een zinvolle bijdrage aan die ontwikkeling leveren is de kern van ons werk. Biodiversiteit, landbouw, waterveiligheid, waterkwaliteit, mobiliteit, klimaatverandering, recreatie, etc. zijn thema’s die  elkaar raken en vragen om een integrale aanpak van ruimtelijke opgaven. Samen met u en overige partijen werken de adviseurs en ingenieurs van BWZ Ingenieurs de projectopgave uit tot een concreet en haalbaar plan waarin uw eisen en wensen tot uitdrukking komen. Van visievorming tot aan de oplevering van een ingericht gebied.

Werkvelden

betonwerken_langs_diefdijk

Gebiedsinrichting

Het uitwerken van o.a. inrichtingsvisies in ontwerpen, bestekken of andere contractvormen en uitvoeringsbegeleiding.

Foto water en veiligheid

Water & Veiligheid

Onderzoek, advies en beleidsondersteuning waarna ontwerp, bestek (of andere contractvorm) en uitvoeringsbegeleiding van maatregelen kunnen volgen.

Afbeelding 034 b-2

Infrastructuur

Het uitwerken van technische ontwerpen, bestekken en uitvoeringsbegeleiding voor civiele constructies zoals wegen, bruggen en pleinen.

Projecten

  • Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen....


  • In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt BWZ Ingenieurs in 2022 aan het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor de inrichting van het gebied Peereboom, Opperwoud en de Nes in het gebied Waterland-Oost....


  • In natuurgebied de Bovenmeent net ten zuiden van het Naardermeer in Bussum leven otters, lepelaars en andere watervogels. Hier komen veel liefhebbers op af....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Benieuwd wat BWZ Ingenieurs voor u kan betekenen?