EMVI-plannen voor De Kuiper Groep

Veel aanbestedende diensten, zoals Waterschappen en Provincies, wegen bij aanbestedingen naast de prijs ook kwaliteitsaspecten van de uitvoering mee bij hun gunningsbeslissing. De gunning is dan gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding, ofwel de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

De aanbestedende dienst vraagt de aannemer voor het onderdeel ‘kwaliteit’ de wijze van uitvoering te beschrijven in een plan van aanpak, het EMVI-plan. In het EMVI-plan wordt ingegaan op zaken als bijvoorbeeld omgevingsmanagement, project- en procesbeheersing en planning. BWZ Ingenieurs ondersteunt aannemers regelmatig bij het schrijven van de plannen.

De afgelopen twee maanden hebben wij onder andere drie plannen geschreven voor De Kuiper Groep uit Noordeloos. Alle drie de plannen zijn door de verschillende opdrachtgevers zeer goed beoordeeld, twee plannen hebben voor De Kuiper Groep ook daadwerkelijk geleid tot het verkrijgen van de opdracht!

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?