Vergroening van dorpsentree en centrum Wamel

Extreme neerslag in korte tijd, langdurig droge perioden en toenemende overstromingsrisico’s kwamen het afgelopen decennium steeds vaker voor. Ook hittestress is een fenomeen dat door klimaatverandering steeds relevanter wordt. Dit zal in de toekomst, wanneer er geen klimaatadaptieve maatregelen in de bebouwde omgeving worden genomen, alleen maar erger worden. De vergroening van de dorpsentree en enkele straten in het centrum van Wamel is één van de kleinschalige pilotprojecten vanuit De Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS). Hierin werken gemeente West Maas en Waal, waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en andere stakeholders samen om versneld maatregelen te implementeren met als doel de regio Rivierenland klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

De vergroening van de dorpsentree en het centrum van Wamel heeft als doel om een groene, hittebestendige en verkoelende woonkern te realiseren waar regenwater kan worden afgekoppeld en opgevangen en de inwoners op warme dagen kunnen uitwijken naar koele verblijfplekken. Het schetsontwerp en de kostenraming worden verzorgd door BWZ Ingenieurs. In het ontwerp ligt de focus op meer ruimte voor groen om in te verblijven en te spelen. Met deze inrichting wordt hittestress voorkomen en wordt een prettige leefomgeving gerealiseerd.

Groenblauwe greppels voor opvang van afgekoppeld regenwater, groenstroken en verkoelende schaduwplekken gepaard met het aanplanten van veel extra bomen zijn een aantal maatregelen die in het ontwerp zijn opgenomen. Sloop van bestaande woningen, nieuwbouw en uitruil van grond tussen de woonstichting en de gemeente maken het mogelijk om deze klimaatadaptieve maatregelen in te passen en het gebied te wapenen tegen extreme weersomstandigheden in de toekomst.

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?