Stresstest en ruimtelijke adaptie

Om de gevolgen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte zo veel mogelijk te beperken, is actie nodig. Het Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies moeten voor 2020 in beeld brengen hoe kwetsbaar hun gebied is voor extreme weersomstandigheden. Een stresstest wordt daarna om de zes jaar herhaald, zodat duidelijk wordt wat de effecten zijn van genomen maatregelen.

Op de website ruimtelijkeadaptatie.nl zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om aan de slag te gaan met de test. Zo zijn er voorbeelden, is er een bibliotheek en een handreiking beschikbaar. De vernieuwde handreiking komt begin 2018 uit. Als BWZ Ingenieurs zijn wij een van de partijen die kennis ervaring hebben met een dergelijke stresstest en u vindt ons op: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/handreiking/handreiking/weten/kwetsbaarheid/stresstest/

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?