Realisatie waterberging Duitse Weistraat

De gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland gaan een waterberging realiseren bij de Duitse Weistraat. Bij archeologische veldwerkzaamheden zijn resten gevonden van een vermoede voorburcht van een mottekasteel. Deze resten kunnen niet op hun oorspronkelijke plek in de grond worden bewaard en moeten daarom worden opgegraven. Op maandag 2 september 2019 is BAAC Archeologie en Bouwhistorie hiermee gestart.

De gemeente wil haar inwoners en met name basisschoolleerlingen graag in de gelegenheid stellen om meer te weten te komen over de lokale geschiedenis door de opgraving van dichtbij mee te maken. Daarom heeft BWZ Ingenieurs samen met BAAC een open dag en scholenbezoeken georganiseerd. Zo konden zij de afgelopen dagen kennismaken met het leven in de middeleeuwen, zelf met een metaaldetector aan de slag en was er uitleg over hoe je het vroegere gebruik van een plek kunt aflezen aan sporen in de bodem. Maar liefst 24 groepen van diverse basisscholen in de gemeente hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging.

Het mottekasteel: een unieke burcht uit een fascinerende tijd.
Een mottekasteel bestaat uit een toren op een terp. Daarbij lag een voorburcht die met een gracht was afgescheiden. De voorburcht bevindt zich in de grond van de toekomstige waterberging. Het mottekasteel op het naastgelegen perceel is gebouwd in de dertiende eeuw en uniek in de Bommelerwaard, waar weinig resten uit die tijd bewaard zijn gebleven. De motte is waarschijnlijk als tijdelijk verdedigingswerk aangelegd door Hertog Jan I van Brabant en heeft tijdens de oorlog tussen Brabant en Gelderland over de opvolging van Hertogdom Limburg een beslissende rol gespeeld in de overwinning voor Brabant. In 1982 is de motteverhoging ge√ęgaliseerd.

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?