Raamovereenkomst provincie Noord-Holland

BWZ Ingenieurs heeft, samen met onderaannemers Grondslag BV en Ecoresult BV, de Raamovereenkomst (ROK) voor ‘perceel 4: Bodem, Water en Groen’ bij de provincie Noord-Holland verworven!

De afgelopen periode heeft de provincie Noord-Holland de inschrijvingen beoordeeld op basis van de bekende minimumeisen en gunningscriteria. Met succes hebben we een gunning gekregen binnen ‘perceel 4: Bodem, Water en Groen’. De overeenkomst is per 1 juni 2021 ingegaan en heeft een looptijd van drie jaar met een optionele verlenging van één jaar.

Samen met onze onderaannemers hopen wij in de komende jaren een bijdrage te leveren aan de opgaven die de provincie Noord-Holland heeft met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN),  goede bodemkwaliteit, goede kwaliteit en beschikbaarheid van water, het probleem van bodemdaling, gebiedsgericht aanpak stikstof en klimaatadaptatie.

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?