Werkvoorbereiding zorglandgoed Bloemendaal te Vianen

Als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden van de gebouwen op het landgoed verzorgt BWZ Ingenieurs de werkvoorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein. Deze werkvoorbereiding bestaat uit aanvullend ecologisch onderzoek, uitvoeringstekeningen, werkbeschrijving, vergunningen en aanbesteding.

Het beoogde landgoed beslaat ongeveer 17,3 hectare en het ontwerp hiervoor heeft BWZ Ingenieurs in 2019 samen met LEKSTEDE Wonen gemaakt. Dit ontwerp bestaat uit een landschappelijke inpassing van de bebouwing aan de rand van Vianen; te weten o.a. watergangen, akkerranden, natuurspelen, hagen, wandelrondjes door griend, akkers en boomgaarden. Hierbij is veel aandacht voor de historische verkavelingspatronen, huidige natuurwaarden, vergroten van de biodiversiteit en beperkt toegankelijk maken van de polder voor wandelaars.Projectnieuws

14/09/22
Opening Zorglandgoed Bloemendaal

Vrijdag 9 september vond de officiële opening van Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen plaats. De betrokkenen uit ons team waren aanwezig op deze feestelijke dag
lees meer
"Een prachtig startpunt creëren voor nieuwe generaties om in aanraking te komen met natuur en landschap"

Robin Buitendijk

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?