Visie natuurtuin Diergaarde Blijdorp

Een goede oppervlaktewaterkwaliteit is ook voor Diergaarde Blijdorp van essentieel belang. In opdracht van VPdelta stelt BWZ Ingenieurs een visie op voor de inrichting van een waterzuiverende natuurtuin in de diergaarde. Afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden naar de huidige kwaliteit van het oppervlaktewater. Hierdoor is duidelijk geworden dat het oppervlaktewatersysteem grondig moet worden aangepakt. Om deze reden is Diergaarde Blijdorp begonnen met het treffen van maatregelen om de stroomrichting binnen de diergaarde volledig om te draaien. Ook wordt een nieuw innamepunt van water gecreëerd. Dit biedt de mogelijkheid om een nog niet gebruikt stuk terrein in te richten tot een waterzuiverende natuurtuin.

In het stedelijk gebied van Rotterdam tussen twee intensief gebruikte spoorbanen is het idee een natuurlijke waterzuivering aan te leggen. Het primaire doel is om op deze manier het stedelijk oppervlaktewater te zuiveren alvorens het de diergaarde instroomt. Daarnaast kunnen bezoekers de waterzuiverende natuurtuin betreden, beleven en er nieuwe kennis in op doen. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het educatief programma van de diergaarde wordt de wateropgave van Rotterdam getoond en besproken. Op deze manier wordt de bewustwording van klimaatverandering onder de bezoekers vergroot. Daarnaast wordt de waterzuiverende natuurtuin een inspiratietuin waar VPdelta innovatieve ideeën kan testen en tentoonstellen.Projectnieuws

Jos
"Ons werk is overal om ons heen en met de juiste aandacht wordt het alleen maar mooier voor iedereen!"

Jos van den Hurk

projectleider / adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?