Speelnatuur van OERRR in de ENCI-groeve

Bij de uitvoering van onze projecten komen we regelmatig op bijzondere plekken. Deze keer zijn we op een wel heel unieke locatie beland: de ENCI Groeve bij Maastricht!

In deze indrukwekkend grote groeve is de winning van kalksteen recent gestopt. Momenteel wordt de groeve omgevormd tot een uniek en verrassend natuurgebied met ruimte voor recreatie. In dit kader is Natuurmonumenten voornemens om een waterspeelplaats aan te leggen. BWZ Ingenieurs is gevraagd om hiervoor adviesdiensten te verzorgen. We werken daarbij wederom nauw samen met Sigrun Lobst van het bureau Aardrijk, die hiervoor het schetsontwerp verzorgt. BWZ Ingenieurs draagt zorg voor de uitwerking van de technische onderdelen met betrekking tot realiseerbaarheid, voorstellen voor uitwerking en kostenraming. Een bewezen succesformule in bundeling van expertises!

In de afgelopen maanden is het schetsontwerp uitgewerkt met een gedetailleerd onderbouwde raming. Voor ieder beoogd object is een voorstel voor materialisatie en uitwerking gemaakt. Een belangrijk onderdeel voor de waterspeelplaats is het verkrijgen van continue voeding voor doorstroming en werking van speelobjecten zoals speelpomp, speelbeek en bronstenen. Dit vormt een uniek vraagstuk op deze bijzondere locatie: de hoogteverschillen zijn enorm, de bodem bestaat uit kalk- en vuursteen (silex) en het gebied heeft reeds een uitgelezen waterhuiskundig systeem met pompen, geulen en bassins. Om hierop aan te kunnen sluiten werkt BWZ Ingenieurs samen met experts van de ENCI, zodat een gegarandeerde voeding kan worden gerealiseerd. De benodigde capaciteit voor doorstroming wordt door ons doorberekend, zodat het speelwater van goede kwaliteit blijft.Projectnieuws

"Het landelijk gebied is de mooiste kantoortuin die ik mij kan wensen!"

Jochem Bongers

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?