Raamovereenkomst Natuurvriendelijke Oevers fase 1

Aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV reconstrueert in opdracht van het Waterschap Rivierenland natuurvriendelijke oevers op basis van een raamovereenkomst. Het werk wordt uitgevoerd op basis van een RAW-bestek waarin de werkzaamheden voor alle locaties zijn opgenomen. Een onderdeel van de opdracht is dat de aannemer zelf de werkvoorbereiding van de deelopdrachten doet. Hierbij ondersteunt BWZ Ingenieurs Huub Verlouw BV. Wij stellen samen met de werkvoorbereiders van Huub Verlouw BV de uitvoeringstekeningen en projectdocumenten per locatie op. De uitvoeringstekeningen worden gemaakt op basis van het vanuit de Kaderrichtlijn Water vereiste profielen en een inmeting van de huidige situatie.

BWZ Ingenieurs heeft Huub Verlouw BV tijdens de aanbesteding van de raamovereenkomst ondersteund met het schrijven van een plan van aanpak; het kwalitatieve deel van de inschrijving. De aanbieding van Huub Verlouw BV had de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 voorbereid; de start van de eerste werkzaamheden is voorzien na de bouwvak van 2019.Projectnieuws

"Door de omvang van het bedrijf ben ik ook inhoudelijk in de rol van procesmanager of projectleider actief; dat is een bewuste keuze"

Harry Zwart

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?