Otterpad Naardermeer

In natuurgebied de Bovenmeent net ten zuiden van het Naardermeer in Bussum leven otters, lepelaars en andere watervogels. Hier komen veel liefhebbers op af. Dit is een probleem gaan vormen met het fietsverkeer van het nabijgelegen fietspad dat door natuurgebied de Bovenmeent loopt. Wandelaars en fietsers willen gebruik maken van hetzelfde pad. Natuurmonumenten gaat nu een pad aanleggen door het natuurgebied zodat wandelaars hiervan gebruik kunnen maken. BWZ Ingenieurs is erbij betrokken om ervoor te zorgen dat het pad eind 2022 wordt gerealiseerd.

Jan Heinen werkt in de rol van projectleider samen met een team van ingenieurs om dit Otterpad te realiseren. Zo regelt Saskia Muilwijk diverse onderzoeken en doet zij het omgevingsmanagement. Jochem Bongers zet zijn praktijkgerichte kennis in om het ontwerp uitvoerbaar te maken. Vanuit Natuurmonumenten zijn er meerdere personen met gebiedskennis en praktijkervaring bij betrokken. BWZ Ingenieurs schakelt daarnaast andere partijen in om bodem- en ecologisch onderzoek uit te voeren.

“De opdrachtgever heeft vaak veel wensen en dan is het aan ons als Ingenieursbureau om met diverse creatieve manieren deze wensen tot uiting te brengen,” aldus Jan Heinen: “Bij project Otterpad is het de kunst om de juiste toestemmingen te krijgen en de uiteindelijke constructie te laten voldoen aan beoogde doelstellingen. Dat houdt in: breder kijken en mogelijkheden benutten.”

 Projectnieuws

"Projecten waarin de onderwerpen klimaat, duurzaamheid, ecologie en speelnatuur een rol spelen geven mij extra energie om er iets moois van te maken"

Saskia Muilwijk

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?