Ontwerpend onderzoek Verkenningsfase KIJK

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft ons geselecteerd als ingenieursbureau voor de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, afgekort tot KIJK. Dit project is gestart om ervoor te zorgen dat circa 10 kilometer dijk tussen Krimpen aan de IJssel en Gouderak ook in de toekomst de waterveiligheid kan waarborgen.

Wij hebben met ontwerpend onderzoek gezocht naar een best passende oplossing voor het versterken van de dijk. Binnen het ingenieursbureau zijn wij verantwoordelijk voor de studies landschap, kabels en leidingen, water en groen. Wij verzorgen een deel van het projectmanagement. Onze civiel technische collega’s verzorgen het ontwerp en technische uitwerking van de alternatieven en de bijbehorende ramingen.

Het ingenieursbureau van project KIJK is een samenwerking van de bedrijven BWZ Ingenieurs, Infram, Greenrivers en CRUX bv.  Ook hebben de bedrijven SkyGeo, Grondslag, Bureau Waardenburg, Vestigia, Aveco de Bondt en AVG Explosieven Opsporing NL zich aan ons gebonden. Wat deze samenwerking bijzonder maakt, is dat het hoogheemraadschap dit project op basis van partnerschap wil realiseren en wij als ingenieursbureau-KIJK onderdeel worden van de projectorganisatie. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid van zowel opdrachtgever als ingenieursbureau.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.hhsk.nl/kijk

Lees hier het artikel dat in Land en Water is gepubliceerd, over de probabilistische berekeningen voor KIJK: Land en Water, mei 2018Projectnieuws

25/03/18
Artikel uit Het Waterschap over KIJK

Sinds oktober 2016 werken wij samen met Infram, Crux en Greenrivers aan het project Krachtige IJsseldijken
lees meer

Projecten

  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna....


  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna....


  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Hans
"Goede communicatie met de mensen met wie ik samenwerk vormt altijd de basis in de projecten die ik doe"

Hans van Zanten

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?