Ontwerp en werkvoorbereiding watergangen De Bruuk

In opdracht van de Provincie Gelderland werken wij het voorlopig ontwerp voor natuurgebied De Bruuk uit. Binnen dit proces adviseren wij de provincie bij het optimaliseren van de oorspronkelijk voorziene maatregelen, die erop gericht zijn dat kwelwater niet wegvloeit via de diep ingesneden watergangen, maar behouden blijft voor de waardevolle natuur in De Bruuk.

De Bruuk is een natuurgebied van ca. 100 hectare en ligt in het bekken van Groesbeek, aan de rand van het Reichswald. In dit natuurgebied groeien nog veel bijzondere plantensoorten die elders verdwenen zijn. De Bruuk is op de Europese Habitatrichtlijnkaart opgenomen als Natura 2000-gebied, met name vanwege het voorkomen van beschermde Blauwgraslanden.

De Provincie Gelderland heeft voor het gebied PAS-maatregelen vastgesteld, aangevuld met KRW-meekoppelkansen. Een van de maatregelen is het voorkomen van verdroging van het gebied. De watergangen rondom De Bruuk worden beleemd om ervoor te zorgen dat de kwel-toevoer in het natuurgebied wordt verhoogd en niet direct wegstroomt via de watergangen.

In het verleden zijn diepe watergangen aangelegd, die insnijden in de onderliggende leemlagen. Door maatregelen als belemen en peilopzet zorgen wij ervoor dat het wegvloeien van het waardevolle kwelwater wordt gestopt. Dit kwelwater moet de natte natuur in De Bruuk voeden en daar in het maaiveld opkomen. Het betreft een uniek eco-hydrologisch systeem.

Door ons worden diversie analyses en onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of de maatregelen effectief en uitvoerbaar zijn. Dit doen wij onder andere door het maken van opbarstberekeningen, analyse van alle bepalende factoren en het technisch uitwerken van de door ons voorgestelde maatregelen. Zodra het ontwerp definitief is werken wij het bestek uit zodat het project kan worden aanbesteed. Tijdens de uitvoering houden wij toezicht op de uit te voeren werkzaamheden.Projectnieuws

17/03/21
Uitvoering van De Bruuk inmiddels in volle gang!

Klik hier om het hele artikel te lezen    
lees meer
24/01/19
Gevonden explosieven De Bruuk de lucht in: ‘De knal was goed.’

Klik hier om het hele artikel te lezen    
lees meer

Projecten

Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

"Het landelijk gebied is de mooiste kantoortuin die ik mij kan wensen!"

Jochem Bongers

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?