Ontwerp en werkvoorbereiding Lovendaalsingel Grave

Wij hebben de gemeente Grave en Waterschap Aa en Maas ondersteund bij de herinrichting van de Lovendaalsingel, een voormalige vestinggracht in Grave. Wij hebben voor dit project ontwerpadvies uitgebracht, het bestek opgesteld en de directievoering en toezicht verzorgd tijdens het baggeren. De herinrichting bestond uit het verwijderen van ca. 16.000 m3 baggerslib, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het op basis van cultuurhistorische gegevens terugbrengen van de verdwenen vestingwerken.

In eerste instantie was het project opgestart om de waterkwaliteit te verbeteren. Doordat de oude gracht al sinds WOII niet meer was gebaggerd was de sliblaag ruim 1 meter dik. Daarnaast zorgde de aanwezigheid van een grote hoeveelheid blad- en groenafval voor een hoge concentratie aan voedingsstoffen in het water, wat onder andere leidde tot de aanwezigheid van blauwalg en vissterfte. Omdat het gebied zich in WOII binnen de gevechtszone bevond, was de kans groot dat er nog Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) in de bodem van de Lovendaalsingel aanwezig waren. Deze NGE’s zijn als onderdeel van het project gedetecteerd, benaderd en verwijderd.

De gemeente Grave zet zich als vestingstad in om het beeld van de oude vestingwerken terug te brengen in het stadslandschap. Als onderdeel daarvan worden bastions en ravelijnen, die zorgen voor de karakteristieke stervorm, rondom het dorp hersteld. De Lovendaalsingel betreft het bastion Kasteele en één ravelijn, inclusief de vestinggracht die hiervoor deels is verruimd. Met de vrijgekomen grond zijn langs de oude gracht grondheuvels aangebracht, waardoor de stervorm weer duidelijk herkenbaar is geworden.

In het voortraject hebben wij ontwerpen uitgewerkt ten behoeve van een bewonersavond. Op de plannen werd door enkele bewoners in eerste instantie weifelend gereageerd, met name omdat er enkele bomen verwijderd moesten worden. Na uitvoering is door de bewoners zeer positief gereageerd op het eindresultaat.

“Kundig en communicatief sterk bedrijf waarmee prettig samen te werken is. Cijfer 9+.”


Mark Peters
specialist infrastructuur / projectleider Baggeren en herinrichting Lovendaalsingel Grave

Projectnieuws

"Het landelijk gebied is de mooiste kantoortuin die ik mij kan wensen!"

Jochem Bongers

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?