Ontwerp en werkvoorbereiding Faunapassage N212

Als onderdeel van het natuurontwikkelingsproject de Wilnisse Bovenlanden hebben wij ter voorbereiding op de aanleg de complete engineering van de faunapassage verzorgd. De faunapassage is aangelegd onder de Ingenieur Enschedeweg (N212) door de provincie Utrecht. Hiermee is een ecologische verbinding ontstaan tussen de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden.

De polder Groot Wilnis-Vinkeveen is een uniek veenweidegebied in het Utrechtse deel van het Groene Hart. In combinatie met de Wilnisse Bovenlanden vormt deze polder een belangrijke verbinding tussen de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen.
De nieuwe faunapassage biedt een veilige oversteek van de N212 voor diersoorten als de otter, de Noordse woelmuis en de ringslang. De faunapassage is een brede en hoge onderdoorgang die deel uitmaakt van de ecologische verbinding tussen de natuur in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden.

Wij hebben voor de provincie Utrecht het gehele proces, van (schets)ontwerp tot en met het uitvoeringsgereed maken van het project verzorgd en overleg gevoerd met diverse partijen zoals het waterschap en nutsbedrijven. Ook hebben wij diverse aanvullende onderzoeken uit laten voeren, zoals bodem- en archeologisch onderzoek. Voor de uitvoering hebben wij constructieberekeningen gemaakt, een RAW bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid.

De ontwikkeling van nieuwe natuur in de Wilnisse Bovenlanden hebben wij eveneens uitgewerkt en voorbereid. Meer informatie over dit project kunt u elders op onze website vinden.Projectnieuws

"Door de omvang van het bedrijf ben ik ook inhoudelijk in de rol van procesmanager of projectleider actief; dat is een bewuste keuze"

Harry Zwart

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?