Ontwerp en werkvoorbereiding EVZ Kibbelvaart

Voor het waterschap Brabantse Delta hebben wij de Ecologische verbindingszone Kibbelvaart Halderberge ontworpen. De EVZ bestaat uit een afwisseling gradiënten met natuuroevers, bloemrijk grasland, poelen, landschappelijke beplanting en recreatieve rustplekken. Deze EVZ verbindt nu de Rucphense bossen, op de hogere zandgronden, met het riviertje De Mark in de open beemden. De verbinding is ingericht voor amfibieën en kleine zoogdieren.

Wij hebben het projectplan geschreven, het voorlopig en definitief ontwerp opgesteld en een SSK-raming gemaakt. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, omwonenden en aangrenzende grondeigenaren. Ook het bestek, onderzoeken, beheerplan en de directievoering en het toezicht zijn door ons verzorgd.

klik hier voor de projectpagina van Waterschap Brabantse Delta.Projectnieuws

25/03/18
Vergadering Commissie Ruimte Someren

Op woensdag 15 november was de vergadering Commissie Ruimte. Het tweede agendapunt was het beschikbaar stellen
lees meer

Projecten

  • Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen....


  • In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt BWZ Ingenieurs in 2022 aan het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor de inrichting van het gebied Peereboom, Opperwoud en de Nes in het gebied Waterland-Oost....


  • In natuurgebied de Bovenmeent net ten zuiden van het Naardermeer in Bussum leven otters, lepelaars en andere watervogels. Hier komen veel liefhebbers op af....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Marcel
"De natuur inspireert mij al van jongs af aan en motiveert mij om te achterhalen hoe onze leefomgeving functioneert"

Marcel van Dorst

senior adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?