Ondersteuning KRW Rijn-West

In opdracht van de provincie Utrecht ondersteunt BWZ-Ingenieurs het planproces voor uitwerking van de regionale watersysteemanalyses in KRW-deelstroomgebied Rijn West. Deze ondersteuning bestaat uit:

• organiseren en begeleiden van expertbijeenkomsten over uitwerking van de watersysteemanalyses (gericht op gezamenlijke afstemming en informatiedeling);
• opstellen van een feitenrapport over Rijn West: afstemmen en verzamelen informatie over uitwerking van de watersysteemanalyses, maken van grafieken, tabellen en kaarten met tekstuele toelichting daarbij;
• afstemmen en verzamelen informatie voor de opzet van een gezamenlijke informatie-/analysetool die Rijkswaterstaat in Geoweb heeft gemaakt (WAT-tool);
• algemene ondersteuning en advies voor de opzet van een Strategische Adviesnota vanuit Rijn West;
• algemene ondersteuning en inbreng bij de gezamenlijke overleggen binnen Rijn West: Kernteam, Regionaal Ambtelijk Overleg, Regionaal Bestuurlijk Overleg en onder andere werkgroep doelafleiding.Projectnieuws

18/07/19
Feitenrapport waterkwaliteit KRW Rijn-West

Op 27 juni jl. kwam het Regionaal Bestuurlijk Overleg bijeen in de Steinsetuin te Haastrecht.
lees meer
Hans
"Goede communicatie met de mensen met wie ik samenwerk vormt altijd de basis in de projecten die ik doe"

Hans van Zanten

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?