NO Herbeoordeling en Verkenning kadeverbetering A5H

Het project Kadeverbetering Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) tranche 1 wordt door BWZ Ingenieurs in samenwerking met het Waterschap Rivierenland uitgevoerd. Dit project heeft tot doel ervoor te zorgen dat de waterveiligheidsopgave als gevolg van te lage en/of instabiele kades wordt opgelost. Tranche 1 betreft de trajecten Achterwaterschap, Kortlandsche Kade, Ammersche Boezem, Ottolandsche Vliet, Peursumsche Vliet, Dwarsgang, Smoutjesvliet en Zouweboezem.

Het project heeft twee sporen. Het eerste spoor betreft het herbeoordelen van de kades met als doel de scope van de waterveiligheidsopgave definitief vast te stellen. Het tweede spoor loopt hier parallel aan en is de verkenningsfase. Deze heeft als doel te komen tot een voorkeursalternatief voor de waterveiligheidsopgave en waar van toepassing ook voor een ecologische verbindingszone of natuurvriendelijke oever.

Spoor 1 Herbeoordeling
Uit de waterveiligheidstoetsing 2012 (hoogte)/ 2014 (stabiliteit) is naar voren gekomen dat circa 106 van de 237 kilometer regionale keringen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden niet voldoet aan de norm voor regionale waterveiligheid ten aanzien van hoogte en/of binnenwaartse stabiliteit. Voor aanpak van de afgekeurde keringen werd in 2014 een integraal verbeterprogramma opgesteld. Hierin werden voor het gebied van de Alblasserwaard ook watersysteemmaatregelen voorgesteld als alternatief voor kadeversterking.

De herbeoordeling bestaat uit het doorgronden van het gebied, het opnieuw opstellen van de vakindeling op basis van nieuwe beschikbaar gekomen onderzoeksgegevens (grondonderzoek) en nieuw vastgestelde ‘werkpeilen’. Op basis van de nieuwe vakindeling wordt de situatie in 2024 (watersysteemmaatregelen geëffectueerd) en in 2036 (volgende toetsperiode) getoetst en wordt de definitieve scope voor de kadeverbetering bepaald.

Parallel aan dit toetsspoor loopt een kennisspoor waarbij we sessies organiseren over wat de overstromingskansbenadering of veiligheidsfilosofie kan betekenen voor de scope en voor mogelijke alternatieven van deze regionale kadeverbetering. We kijken vanuit twee perspectieven naar de kade: hoe betrouwbaar is de kade en hoe betrouwbaar moet de kade zijn? Bij de mogelijke alternatieven overwegen we gespecificeerd toekomstig beheer en onderhoud vs een traditionele versterking en het variëren van zichtjaren. Doel is te komen tot een optimaal alternatief met minimale impact op de omgeving, investeringskosten en lasten voor toekomstig beheer en onderhoud.

Spoor 2 Verkenning
Het verkenningsspoor bestaat uit meerdere onderdelen. Conditionerende onderzoeken naar onder andere archeologie, ecologie, kabels en leidingen en (water-)bodemkwaliteit geven inzicht in omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op te maken keuzes voor de kadeverbetering. De interne en externe projectomgeving worden geanalyseerd en met gesprekken en bijeenkomsten halen we klanteisen op die input bieden voor het kadeontwerp. Voor de kadeverbetering worden eerst mogelijke en vervolgens kansrijke alternatieven opgesteld. Om te komen tot een voorkeursalternatief per kadetraject wordt een afwegingskader opgesteld en worden de kansrijke alternatieven op basis van dit kader afgewogen .

Als bureau bieden wij integrale ondersteuning bij het uitvoeren van geotechnische berekeningen, het technisch ontwerpproces, de uitvoering van de (milieu-)onderzoeken en het omgevingsmanagement. In ons projectteam zijn ook specialisten opgenomen van o.a. Greenrivers en CRUX bv.

Het eindresultaat van onze opdracht is dat in november 2020 een bestuursbesluit kan worden genomen over:
• de resultaten (herbeoordeling) van het onderzoeksprogramma voor binnenwaartse stabiliteit tranche 1, én;
• vaststellen van de definitieve scope voor kadeverbetering tranche 1, én;
• een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA) voor de waterveiligheidsopgave (en indien van toepassing ook voor EVZ/NVO) per traject, én;
• beschikbaar stellen van krediet voor de verdere planstudiefase.Projectnieuws

11/09/19
Herbeoordeling en verkenning kadeverbetering A5H

Waterschap Rivierenland heeft BWZ Ingenieurs geselecteerd als ingenieursbureau voor de herbeoordeling en verkenning van het project Kadeverbetering Alblasserwaa
lees meer
Hans
"Goede communicatie met de mensen met wie ik samenwerk vormt altijd de basis in de projecten die ik doe"

Hans van Zanten

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?