Inrichtingsschets Kooijpolder

Ten zuidwesten van Sassenheim ligt, binnen een uitgestrekt veenweidegebied, de Kooipolder.

BWZ Ingenieurs heeft voor Hoogheemraadschap Rijnland een landschapsontwerp gemaakt waarin een waterberging van circa 1 hectare in de Kooipolder plaatsvindt. Hierbij was de opdracht om een schetsontwerp te maken waarin de positieve impact op de ecologie en waterkwaliteit zijn geoptimaliseerd. Dit met als doel de weidevogelpopulaties in de omgeving een boost te geven.

Het ontwerp gaat uit van ruim één hectare water en natuurvriendelijk inrichten om de water- en waterkwaliteitsopgave te realiseren. Daarnaast wordt het maaiveld geoptimaliseerd voor de habitateisen van weidevogels. Zo ontstaat er een aanzienlijke toename aan -ecologische waardevolle- vochtige gradiënten. Ecologisch kan het ontwerp worden verdeeld in drie landschappelijke eenheden:

  1. Weidevogel grasland;
  2. Wetland/plas dras;
  3. De plas (inclusief ecologische oevers)

 

De polder heeft een verleden met het aantrekken van watervogels (‘Kooi’ komt van eendenkooi). De voorgestelde inrichting van de plas -en de bijkomende ecologische doelen- sluit hier op aan. De plas zal een aantrekkingskracht hebben op watervogels. Op deze manier vormen verleden en toekomst één voortgezet verhaal.Projectnieuws

"Een prachtig startpunt creëren voor nieuwe generaties om in aanraking te komen met natuur en landschap"

Robin Buitendijk

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?