Inrichting eigen grond Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland is eigenaar van een aantal locaties waar zij natuur wil realiseren binnen het project ‘inrichting natuur op eigen grond’. De inrichting verschilt per locatie. Voor de meeste locaties geldt dat de huidige bestemming agrarisch is en moet worden omgezet naar natuur. Voordat BWZ Ingenieurs met de opdracht is gestart heeft de Provincie op basis van eigen fosfaat en geohydrologisch onderzoek uitgezocht welke type natuur op de locaties gerealiseerd kunnen worden. Deze gegevens vormen de basis voor het ontwerp van BWZ Ingenieurs. Om de vergunningaanvragen en de bestemmingsplanwijzigingen te kunnen doen zijn de benodigde conditionerende onderzoeken door ons in gang gezet en gecoördineerd. Op basis van de voorontwerpen en resultaten van de onderzoeken hebben wij de Provincie geadviseerd met een passend ontwerp en de ruimtelijke onderbouwingen voor de bestemmingsplanwijziging. Bij de ontwerpen per locatie stellen wij een werkbeschrijving of bestek op t.b.v. de realisatie.

Onze manier van werken met dit project is proactief waarbij wij de opdrachtgever zoveel mogelijk ontlasten en in beslissende keuzes adviseren. Ook als er maatregelen of ontwerpkeuzes genomen moeten worden die niet overeenkomen met de wensen vanuit het voorontwerp van de Provincie komen wij met adviezen en alternatieven. Uiteindelijk gaat het om de juiste inrichting van het perceel binnen de kaders van ecologische doelstellingen en planologische randvoorwaarden.Projectnieuws

"Problemen bestaan niet; je hebt enkel uitdagingen!"

Jan Heinen

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?