Herinrichting Robbenoordbos

Vattenfall is bezig met de bouw van een viertal windturbines in het Robbenoordbos die onderdeel zijn van het Windpark Wieringermeer. De 99 windmolens van dit windpark produceren jaarlijks evenveel groene stroom als het verbruik van circa 370.000 huishoudens. Tevens is het windpark qua omvang het grootste windmolenpark op land in Nederland. De bouw van het windpark is inmiddels zover gevorderd dat de werkzaamheden zich in de afrondende fase bevinden.

In verband met de negatieve effecten van de bouw van deze vier windturbines op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een compensatieopgave beschreven. Vier potentiële locaties zijn vergeleken op de geschiktheid als compensatieperceel. In 2015 is de compensatieopgave van circa 4 hectare verder uitgewerkt tot een compensatieplan waarin de definitieve keuze voor het compensatieperceel is gemaakt en is beschreven met welke inrichting de waarden van het NNN die verloren gaan gecompenseerd kunnen worden.

BWZ Ingenieurs heeft in 2019 opdracht gekregen om het opgestelde plan voor het compensatieperceel verder uit te werken naar een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en vervolgens een RAW-bestek. Ook het selecteren van een aannemer en het begeleiden van de uitvoering maken deel uit van de gevraagde werkzaamheden. Voorafgaand aan de ontwerpwerkzaamheden zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd, waaronder landmeetkundige opnamen, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en ecologisch onderzoek. Ook zijn op basis van het DO de benodigde vergunningen aangevraagd.

In aanvulling op de werkzaamheden met betrekking tot de NNN-compensatie is door Vattenfall gevraagd of BWZ Ingenieurs ook de afwerking rond de vier mastvoeten, de opstelplaatsen en de parkwegen kan uitwerken tot een DO en RAW-bestek. Ook hieraan is door ons invulling gegeven.

De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het compensatieperceel en de vier mastvoeten zijn inmiddels zover gevorderd dat een aannemer is geselecteerd en een start is gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden. Doel is om in het voorjaar van 2021 de werkzaamheden gereed te hebben.

 Projectnieuws

"Door de omvang van het bedrijf ben ik ook inhoudelijk in de rol van procesmanager of projectleider actief; dat is een bewuste keuze"

Harry Zwart

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?