Herinrichting Groene Long Noordwijk

Voor de gemeente Noordwijk maken wij het ontwerp voor de herinrichting van de Groene Long, een parkachtige groenstrook die de groene verbinding vormt tussen de Noordduinen en de woonwijken.

De vraagstelling vanuit gemeente Noordwijk luidde:
“Hoe kan de gemeente Noordwijk in samenspraak met omwonenden het park – De Groene Long – ecologisch opwaarderen, functioneel en weer beheerbaar maken?”
Deze groenstrook kenmerkt zich door de aanwezigheid van een steilrand als gevolg van de duinafgravingen in het verleden ten behoeve van bloembollenteelt. Het hoogteverschil aan weerszijde van het talud bedraagt ongeveer 3 tot 6 meter.

De specifieke doelen van dit project zijn:
1. De aanpak van het afschuivende steile talud en aanliggende tuinen;
2. De aanpak van de wateroverlast op het voetpad na regenval;
3. Beheerbaar maken van de gehele Groene Long;
4. Aanleg van een bijenlint;
5. Betrekken van directe omwonenden bij planvorming.

Als basis voor het ontwerpproces hebben wij het gehele park 3D ingemeten inclusief het gehele bomenbestand. De bomeninventarisatie bevat o.a. de volgende data: soort, locatie, vitaliteit, ecologische en landschappelijke waarden en vormt de basis voor het participatie- en ontwerpproces.Projectnieuws

09/03/20
Zo maak je een park met veel natuurwaarde.

Voor een mooie, vitale en ook gevarieerde Groene Long wordt in Noordwijk aan Zee veel werk verzet. Kleine en grote ingrepen die ecologisch goed gaan uitpakken.
lees meer
06/02/20
Herinrichting Groene Long gestart!

In januari is aannemer J. Jonker & Zn. gestart met de herinrichting Groene Long te Noordwijk.
lees meer
21/11/18
Bomeninventarisatie basis voor bewonersparticipatie

In november hebben wij de direct omwonenden ingelicht over het herinrichtingsplan voor de Groene Long te Noordwijk. Dit gebeurde tijdens twee bewonersavonden. N
lees meer
Jos
"Ons werk is overal om ons heen en met de juiste aandacht wordt het alleen maar mooier voor iedereen!"

Jos van den Hurk

projectleider / adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?