Hart van Soest

BWZ Ingenieurs is gevraagd om een landschapsontwerp voor de Soester Eng in Soest te maken. Bij dit ontwerp staat de inrichting van een nieuw wandelpad centraal, maar er komt ook een uniek uitkijkpunt op de zichtlijn vanaf de hoog gelegen Soester Eng richting de laaggelegen polder. Deze zichtlijn markeert het historische pad dat eeuwenlang door landbouwers werd gebruikt tussen de hooggelegen landbouwgronden en de laaggelegen boerderijen. De inrichting gaat ook gepaard met de inrichting van nieuwe groenstructuren: kruidenrijke akkerranden en een struweel met streekeigen soorten dat het zicht op het spoorhek weg moet nemen.Projectnieuws

"Een prachtig startpunt creëren voor nieuwe generaties om in aanraking te komen met natuur en landschap"

Robin Buitendijk

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?