Project Sterke Lekdijk – Wijk bij Duurstede – Amerongen (WAM)

De Lekdijk in de provincie Utrecht beschermt een groot deel van de Randstad. Wanneer de Lekdijk niet wordt versterkt, voldoet de dijk niet aan de huidige normen en is het risico op overstroming groter dan vastgelegd in de Waterwet.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het dijkversterkingsproject van Wijk bij Duurstede tot Amerongen (WAM) in augustus 2020 gegund aan Lek ensemble (de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V.). BWZ Ingenieurs werkt mee aan de planuitwerking van het project WAM door inzet op technisch management en system engineering.

Lek ensemble komt aan boord om slimme, nieuwe oplossingen voor dijkversterkingen verder te ontwikkelen én daarmee voor opvolgende projecten ook voordelen te leveren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn de kernwaarden van de krachtige en vernieuwende aanpak die is gekozen: Innovatiepartnerschap. Naast het project WAM zijn nog vijf andere dijkdelen die worden versterkt. Ook Innovatiepartners Mourik Infra B.V., en Van Oord Nederland B.V. zijn elk verbonden aan een eerste deeltraject. De realisatie van het deelproject WAM zal plaatsvinden van 2023 tot 2026. Tot die tijd gaat een intensief integraal ontwerpproces plaatsvinden met betrokkenheid van vele belanghebbenden. Hier werken wij graag aan mee!

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?