Edwin van Mameren

projectleider | adviseur gebiedsinrichting

Kom in contact met Edwin van Mameren

Edwin van Mameren was als kind geïnteresseerd in techniek en wilde altijd weten hoe dingen werken. Als projectleider techniek doorgrondt hij technische vraagstukken goed en is hij kien op details. Door zijn ervaring in de werkvelden civiele techniek en cultuurtechniek begrijpt hij het proces van de realisatie van een project en begeleidt hij deze processen punctueel zodat voor alle partijen duidelijk is wat er gevraagd wordt en wat de status is van de voortgang. Zijn mensenkennis laat hem goed inschatten wat kernkwaliteiten zijn van anderen zodat hij deze personen goed weet in te zetten binnen projecten.