Nominatie BREEAM Awards 2019

Het CollectieCentrum Nederland (CC NL) van het Rijksmuseum in Amersfoort is genomineerd voor de BREEAM Awards 2019, een internationale prijs voor duurzame gebouwen.
Het CC NL biedt onderdak aan 675.000 objecten van de vier erfgoedinstellingen die niet permanent tentoongesteld worden. Bovendien is het een plek voor optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties. Ook wordt het een studiecentrum voor onderzoekers en studenten; tevens zijn collegamusea welkom voor bruiklenen.

Als BWZ Ingenieurs hebben we voor dit project hydrologisch veldwerk gedaan en geadviseerd in het duurzaam inrichten van het terrein voor het bergen en infiltreren van het afstromende hemelwater. Een goed voorbeeld voor toekomstige gebouwen en terreininrichting.

 

Lees hier het hele artikel.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?