NO Vispassages Gelderland

In 2018 heeft BWZ Ingenieurs in samenwerking met Waterschap Rivierenland voor een achttal locaties in en rond de rivier de Linge een variantenstudie met voorlopig ontwerp uitgewerkt. Op zeven van deze locaties heeft BWZ Ingenieurs vervolgens het voorlopig ontwerp van een De Wit vispassage uitgewerkt. Gedurende het ontwerpproces heeft Waterschap Rivierenland gekozen voor het toepassen van de recent ontwikkelde ‘SMART-vislift’. De SMART-Vislift wordt toegepast op zeven van de acht locaties. BWZ Ingenieurs verwerkt het ontwerp van de SMART-Vislift in de eerder opgestelde ontwerpen.

Op de locatie sifon Amsterdam Rijnkanaal is in de vo-fase een bekkenvispassage in combinatie met een nieuwe stuw uitgewerkt. De Rivier de Linge stroomt op deze locatie via een sifon onder het Amsterdam Rijnkanaal door. De stuwconstructie is verouderd en is tevens verwerkt in de betonconstructie van het sifon. Dit maakt dat de stuw lastig bereikbaar is voor onderhoud en een vispassage lastig in te passen is. Om onder andere deze redenen heeft Waterschap Rivierenland gekozen om de stuw te vervangen voor een nieuwe stuw die op enige afstand van het sifon aangelegd wordt. Qua vispassage leent de locatie zich uitstekend voor een meer natuurlijke oplossing, te weten: een bekkenpassage. BWZ-Ingenieurs werkt het voorlopig ontwerp van de bekkenvispassage verder uit tot een definitief ontwerp en bestek.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?