Sterke Lekdijk (WAM)

Sinds september 2021 werkt BWZ Ingenieurs in opdracht van Lek ensemble (Heijmans, GMB en de Vries en Van de Wiel) mee aan het opstellen van een integraal Vergunningenontwerp voor de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (11 km).

Het werk wordt uitgevoerd in de vorm van Innovatiepartnerschap met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De aannemerscombinatie Lek ensemble is gevraagd productinnovaties voor dijkversterking verder te ontwikkelen tot toepassing en ook bij te dragen om werkprocessen te verbeteren. De Verkenningsfase van dit dijkversterkingsproject is in 2020 afgerond. Het Vergunningenontwerp bestaat uit een waterveiligheidsontwerp waarvoor diverse varianten (incl. innovatieve maatregelen) zijn beoordeeld en afgewogen tegen de projectdoelstellingen. Dit ontwerp is geïntegreerd met koppelkansen als fietspaden, natuurontwikkeling in uiterwaarden en landschappelijke ontwikkelingen.

BWZ Ingenieurs levert in dit project inzet door diverse teamleden op technisch management, waterveiligheidsontwerp, advisering en rapportage, system enginering en systeem analyse. Het Vergunningenontwerp wordt deze zomer afgerond en gaat formeel in procedure eind 2022.