Niveau 5 op de CO2-prestatieladder

Vanaf 2020 is BWZ Ingenieurs gecertificeerd op de CO­2-prestatieladder. En nu hebben we niveau 5 behaald! We hebben hiervoor ons actieplan aangescherpt; vooral hebben we energie gestoken in het in beeld krijgen van onze scope 3 emissies. Voor advisering over beschoeiingen hebben we dit uitgewerkt in een ketenanalyse. Op basis hiervan kunnen we onderbouwd adviseren over de duurzaamheid van toe te passen materialen. We zijn er trots op onze advisering hiermee uit te breiden!

Ondertussen boeken we veel voortgang met het reduceren van onze emissies, door onder andere:

  • Inkoop van volledig groene stroom;
  • Geplande aanleg van zonnepanelen op het dak van de schuur;
  • Recent geïnstalleerde hybride warmtepomp;
  • De aanschaf van een tweede elektrische bedrijfsauto.

En misschien wel belangrijker: onze deskundige (en zonnige) kijk op de inrichting van onze leefomgeving, met niet aflatende inzet voor duurzaamheid én biodiversiteit.