Inrichtingsplan Moerasblok 1 Groot Mijdrecht Noord

In navolging op de planvorming en uitvoeringsvoorbereiding en –begeleiding van de Moerasblokken 2 en 3 in de polder Groot Mijdrecht Noord gaat BWZ Ingenieurs, in opdracht van de provincie Utrecht, ook de planvorming voor de inrichting van Moerasblok 1 verzorgen.
De provincie Utrecht wil in de polder Groot Mijdrecht ten oosten van de Hoofdtocht tussen Waverhoek en Moerasblok 2 nog een derde aaneengesloten natuurgebied inrichten met een totale ambitie van circa 60 hectare. In dit gebied is tot nu toe een planproces doorlopen aangeduid en begrensd als Moerasblok 1. De gebieden zijn onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN).
Met dit circa 60 hectare grote moerasgebied wil de provincie een groot aaneengesloten leefgebied inrichten voor met name moerasvogels conform het al aangelegde Moerasblok 2 en het bestaande natuurgebied Waverhoek binnen Groot Mijdrecht Noord.

Benieuwd hoe zo’n planvorming er dan uit komt te zien? Klik dan hier