Hoogwateractieplan Hendrik-Ido-Ambacht

Aan de Veersedijk te Hendrik-Ido-Ambacht worden saneringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt de kade met damwand vervangen door steenbestorting op een natuurvriendelijk talud.

Voor het waarborgen van de hoogwaterveiligheid van de waterkering tijdens de werkzaamheden dient een hoogwateractieplan te worden opgesteld dat aansluit op het Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen van Waterschap Hollandse Delta. De aannemer Jos Scholman heeft aan ons (BWZ Ingenieurs) gevraagd dit te verzorgen.