Bloemrijke dijken HDSR

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft zich ten doel gesteld de biodiversiteit te vergroten, onder meer bij het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk.

BWZ Ingenieurs doet sinds september 2021 mee in het team van Lek ensemble (Heijmans, GMB en de Vries en Van de Wiel) voor het opstellen van een integraal Vergunningenontwerp voor de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (11 km). Hierbij hoort ook onder andere ook het bepalen van de ontwerprichtlijnen en bijbehorend beheer voor het verkrijgen van bloemrijke dijken.

Een bloemrijke dijk is een goede plek voor insecten (voedsel, voortplanting en veiligheid) en andere faunasoorten. De soortenrijke grasmat heeft een grote diversiteit aan worteldiepten die zorgen voor een goed doorwortelde toplaag en klimaatbestendige zode, die hierdoor bijdraagt aan de sterkte. Ook is de recreatieve waarde van een bloemrijke dijk veel groter dan die van een grasdijk.

Een goede bodemopbouw is een van de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie. Daarnaast is gekeken naar het behoud, oogsten en uitbreiding van lokale zaadbronnen en het bijbehorende beheer. De uitkomsten worden gebruikt in het hele traject van de Lekdijk. Wilt u hier meer over weten dan kunt altijd contact met ons opnemen.