Natte ecologische zone lierwatering in uitvoering

Aannemer GKB Realisatie uit Barendrecht is in april in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland gestart met de realisatie van de Natte Ecologische Zone Lierwatering. Op een perceel langs de N223 bij De Lier wordt de boezemkade van de Lee verlegd waardoor ruimte ontstaat voor natuuroevers, moeras en ondiep water. BWZ Ingenieurs heeft het geïntegreerde contract opgesteld waarmee aan de aannemer opdracht is verleend voor het opstellen van het ontwerp, proces- en projectmanagement van de uitvoering en drie jaar ontwikkelingsbeheer.

 De start van dit aansprekende project is zonder echte publiciteit gestart; door de corona-richtlijnen kon de geplande, feestelijke aftrap van de start niet doorgaan. Dat is jammer, want deze mijlpaal mag je best als een prestatie zien. Archeologisch onderzoek was nodig om vast te stellen dat op de werklocatie geen molenplaats aanwezig was. Het ontwerp van de kade was een geotechnische uitdaging. De PFAS-crisis ging ook in dit project niet ongemerkt voorbij en tijdens verkennend onderzoek werd huisvuil gevonden in de bodem. Tenslotte is gedurende het ontwerpproces besloten een inlaatconstructie aan de scope toe te voegen. Alles is door de aannemer GKB Realisatie opgelost, in goede samenwerking met het projectteam van het Hoogheemraadschap.

Lierwatering is één van de grote projecten die het Hoogheemraadschap van Delfland realiseert om in totaal zestig hectare natte ecologische zones te realiseren waarmee de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 worden behaald. Door vegetaties van water- en oeverplanten te ontwikkelen verbetert het Hoogheemraadschap de biologische en chemische waterkwaliteit. Voor de aanleg en het ontwikkelbeheer van de natte ecologische zones is een raamovereenkomst aanbesteed. Dit project is een deelopdracht onder deze raamovereenkomst. BWZ Ingenieurs heeft in een lang lopende samenwerking met het Hoogheemraadschap gewerkt aan het opstellen van de raamovereenkomst, de aanbesteding, het opstellen van contracten voor deelopdrachten en contractbegeleiding.

Bron foto: GKB Groep

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?