Susanne Groot

Susanne Groot is hydroloog. Vanuit het Noord-Hollandse polder- en waterland heeft de interesse voor bodem en water zich diep geworteld. De verwondering over dit natte land heeft geleid tot de studiekeuze fysische geografie met specialisatie hydrologie. Nu, al jaren werkzaam in de waterwereld, wordt de fascinatie niet minder.

Zowel in binnen- als buitenland is Susanne betrokken geweest bij toetsingen en ontwerpstudies voor watersystemen, beken en rivieren. Ze heeft een sterk inhoudelijk motivatie en streeft naar begrip van de situatie bij alle betrokkenen, om van daaruit inzicht en overeenstemming te bereiken. Ze is analytisch en modelleert graag om een advies te onderbouwen. Rapporteren en presenteren van analyses en bevindingen vindt ze leuk. Susanne stelt graag kritische vragen, en denkt ook graag mee.

"Vanuit het Noord-Hollandse polder- en waterland heeft de interesse voor bodem en water zich diep geworteld."

Projecten

  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna.


  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?