Rob Klaarenbeek

Geen woorden maar daden! Dat is het motto van onze hydrologisch specialist en adviseur water Rob Klaarenbeek. Water is het onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een integrale aanpak, omdat het met ruimtelijke thema’s verweven is. Daarom is Rob bij veel van onze projecten betrokken voor advies en onderzoek op het gebied van waterbeheer en herinrichtingsopgaven. Het samenwerken aan zinvolle projecten is de belangrijkste motivatie van Rob. Zijn ervaring van ruim vijfentwintig jaar in het werkveld water varieert van beleidsuitwerking tot uitvoering van (water)inrichtingsprojecten in landelijk en stedelijk gebied. Rob vindt het belangrijk om bij een opgave te weten wat er speelt: inhoudelijk, beleidsmatig, wet- en regelgeving en de bestuurlijke verhoudingen waarmee je te maken hebt.  Rob is betrokken, analytisch, flexibel, gedegen en heeft een brede blik.

"Water is het onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een integrale aanpak, omdat het met ruimtelijke thema's verweven is"

Projecten

  • De aanpak van verdroging in de Utrechtse natuurgebieden heeft een positief effect op de kwaliteit van de natuur. Dit blijkt uit de Evaluatie verdrogingsbestrijding die wij in opdracht van de provincie Utrecht hebben uitgevoerd.


  • In opdracht van de gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben wij voor stadspark Oudegein een watersysteemanalyse uitgevoerd volgens de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?