Rob Klaarenbeek

Geen woorden maar daden! Dat is het motto van onze hydrologisch specialist en adviseur water Rob Klaarenbeek. Water is het onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een integrale aanpak, omdat het met ruimtelijke thema’s verweven is. Daarom is Rob bij veel van onze projecten betrokken voor advies en onderzoek op het gebied van waterbeheer en herinrichtingsopgaven. Het samenwerken aan zinvolle projecten is de belangrijkste motivatie van Rob. Zijn ervaring van ruim vijfentwintig jaar in het werkveld water varieert van beleidsuitwerking tot uitvoering van (water)inrichtingsprojecten in landelijk en stedelijk gebied. Rob vindt het belangrijk om bij een opgave te weten wat er speelt: inhoudelijk, beleidsmatig, wet- en regelgeving en de bestuurlijke verhoudingen waarmee je te maken hebt.  Rob is betrokken, analytisch, flexibel, gedegen en heeft een brede blik.

"Water is het onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een integrale aanpak, omdat het met ruimtelijke thema's verweven is"

Projecten

  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna.


  • In opdracht van de gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben wij voor stadspark Oudegein een watersysteemanalyse uitgevoerd volgens de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?