Levinus Boxhoorn

Levinus Boxhoorn is adviseur waterkeringen en geotechniek en werkt daarbij als projectleider. Hij heeft ervaring in het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Naast deze vakgebieden heeft hij ervaring met het uitvoeren van watersysteemanalyses. Levinus is gemotiveerd om de optimale oplossing voor de klant te vinden. Hierdoor zoekt hij naar de vraag achter de vraag. “Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging.” Levinius is iemand die verbindt, hij wil graag mensen bij elkaar brengen en mensen helpen met oplossingen op maat. Daarbij is hij enthousiast, initiatiefrijk en doelgericht. Die doelgerichtheid komt ook in zijn passie voor hardlopen naar voren.

"Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

Projecten

  • In opdracht van projectontwikkelaar FSD en aannemer SVE Group heeft BWZ Ingenieurs ingenieursdiensten verleend om te komen tot een waterveilig en vergunbaar ontwerp voor project Kloos te Alblasserdam.


  • Gemeente West Maas en Waal neemt maatregelen om de gemeente zo goed mogelijk aan te passen aan het nieuwe klimaat met stortbuien, hitte en droogte. Dat wordt ‘klimaatadaptie’ genoemd.


  • De gemeente Woerden heeft, in overleg met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, BWZ Ingenieurs gevraagd een watersysteemanalyse uit te voeren voor de Woerdense wijken Molenvliet en Bomenkwartier en dorp Zegveld.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?