Hans van Zanten

‘Opgegroeid aan de rivier de Lek heb ik gemerkt dat onze leefomgeving tot bepaalde hoogte maakbaar is. Kennis van het systeem met de bijbehorende natuur en de betekenis van ruimtelijke kwaliteit en functies voor de bewoners, bepalen mede hoe een gebiedsaanpassing zal functioneren. Dit heeft mijn studiekeuze, mijn loopbaan en de stap om een bedrijf te starten zeker beïnvloed.’ Hans van Zanten is naast zijn taken als leidinggevende van BWZ ingenieurs vooral actief in de aansturing van projecten. Daarin heeft hij ook een inhoudelijke en kwaliteitsverantwoordelijkheid. ‘Mijn technische inhoudelijke ervaring als weg- en waterbouwer heeft steeds meer plaatsgemaakt voor project- en procesmanagement. Door (eind)verantwoordelijkheid te dragen voor soms lastige projecten met grote risico’s heb ik geleerd mijzelf nieuwe situaties en onderwerpen snel eigen te maken. Goede communicatie met de mensen met wie ik samenwerk vormt altijd de basis in de projecten die ik doe. De contactmomenten zijn voor mij waardevol en helpen mijn werk met veel enthousiasme te doen en een goed product af te leveren.’ In zijn werk streeft Hans er altijd naar om de resultaten maximaal aan te laten sluiten op de wensen van de opdrachtgevers. Het doordenken over vervolgstappen en tijdige afstemming spelen hierbij een grote rol.

"Goede communicatie met de mensen met wie ik samenwerk vormt altijd de basis in de projecten die ik doe"

Projecten

  • Het project Kadeverbetering Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) tranche 1 wordt door BWZ Ingenieurs in samenwerking met het Waterschap Rivierenland uitgevoerd. Dit project heeft tot doel ervoor te zorgen dat de waterveiligheidsopgave als gevolg van te lage en/of instabiele kades wordt opgelost.


  • BWZ Ingenieurs is, in samenwerking met teamleden van Burobol, HKV en Greenrivers, gestart met de uitwerking van het ontwerp, inrichtingsplan en projectplan waterwet voor het project “Droge Voeten Sint-Oedenrode”.


  • In opdracht van de provincie Utrecht ondersteunt BWZ-Ingenieurs het planproces voor uitwerking van de regionale watersysteemanalyses in KRW-deelstroomgebied Rijn West.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?