Klimaatstresstest Gemeente Sliedrecht

Gemeente Sliedrecht heeft BWZ Ingenieurs opdracht gegeven de bestaande regionale stresstest aan te vullen en te verfijnen. We zetten hiervoor vol in op innovatieve werkwijzen om bestaande kaarten te valideren aan de lokale situatie op kaart en in de praktijk. We nemen klimaatstresskaarten met aanvullende informatie op in ArcGis online en maken factsheets met klimaatinformatie per gebied. Door de online beschikbaarheid van de informatie is het eenvoudiger communiceren met kennisdragers en lokale partijen zoals de gemeente, de woningbouwcorporatie, de GGD en Waterschap Rivierenland; juist nu we door de Corona maatregelen minder gelegenheid hebben elkaar op te zoeken om informatie toe te lichten. Via een online survey vragen we de betrokken partijen naar kwetsbare locaties, en waarom deze locaties kwetsbaar zijn. Zo brengen we niet alleen de klimaateffecten in beeld, maar door deze te combineren met kwetsbaarheden ook de knelpuntlocaties. We maken de potentiële klimaatstress concreet en geven perspectieven voor maatregelen. Met het breed betrekken van lokale partijen streven we naar draagvlak voor eventuele maatregelen en bewustwording van de klimaatstress.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?