Klimaatadaptatie Maasbommel

BWZ Ingenieurs heeft in 2020 voor de gemeente West Maas en Waal een nieuw, klimaatadaptief ontwerp gemaakt voor de inpassing van watercompensatie binnen de kern van Maasbommel. Aanleiding is de uitbreiding van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Maasbommel, de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en de bouw van woningen door Woonstichting De Kernen. De bijbehorende watercompensatie dient in de directe omgeving van het MFA te worden ingepast.

In 2018 is al een analyse gemaakt van het projectgebied en een globale inrichtingsschets opgesteld om de watercompensatie in te vullen. Mede door nieuwe ontwikkelingen in het beleid wenste de gemeente West Maas en Waal dit schetsontwerp te herzien. Ook in kleine kernen als Maasbommel speelt klimaatadaptie namelijk een rol. Uit de hittekaart van Maasbommel blijkt dat in grote delen van de kern extreme warmtestress kan optreden. Daarnaast dienen piekbuien opgevangen te kunnen worden. In ons ontwerp is de watercompensatie mooi ingepast in de omgeving en is een klein parkje met een groen wandelrondje ontstaan. Voor de omwonenden biedt het nieuwe parkje een koele verblijfsruimte tijdens warme dagen. Een picknicktafel en parkbankje bieden zitmogelijkheid voor wie hier wat langer wil verblijven. Mooie toevoeging in het plan is de grote vlonder. Naast bewoners kan ook de aangrenzende basisschool deze gebruiken voor lessen over waterdiertjes.

Het ontwerp biedt meerwaarde voor biodiversiteit door een natuurvriendelijke oever langs de waterberging, toepassen van inheemse bomen en struiken die aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels, het inzaaien van een bloemrijk grasmengsel en het treffen van maatregelen voor overwintering van amfibieën (stukken boomstam langs de oever). Het ontwerp is opgesteld in samenspraak met de projectleider Groen van de gemeente. Een belangrijke randvoorwaarde voor het ontwerp was namelijk dat dit goed te beheren is. Het beheer is vastgelegd in een beheer- en onderhoudsplan met bijbehorende beheerkostenraming. Hiermee wordt geborgd dat het beheer is afgestemd op de gewenste (biodiversiteits)doelen voor het parkje.

In 2021 wordt de watercompensatie gerealiseerd. Wij hebben hiervoor de uitvoeringsvoorbereiding en aanbesteding verzorgd. Tijdens de realisatie houden wij toezicht en voeren wij directie.

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?