Inzicht in de kwaliteit van oppervlaktewater door fysische en chemische monitoring

In Diergaarde Blijdorp monitort BWZ Ingenieurs op drie locaties de waterkwaliteit van het oppervlaktewatersysteem. Op dit moment voert de diergaarde een waterhuishoudkundige aanpassing (verandering stroomrichting) door met als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Op meerdere momenten monitoren wij verschillende parameters op basis waarvan wij na afloop een beoordeling uitvoeren. Hieruit kan blijken of de waterhuishoudkundige aanpassing ook verbeteringen oplevert voor de waterkwaliteit in Diergaarde Blijdorp.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?