Inrichting Moerasblokken Groot-Mijdrecht in volle gang

De uitvoering van de Natuurinrichting Moerasblok 2 en 3 binnen Groot Mijdrecht-Noord is sinds de starthandeling op 5 juli in volle gang. Op een oppervlak van 17 ha wordt een optimale situatie voor de ontwikkeling van moerasnatuur gerealiseerd, met grote mogelijkheden voor de vestiging van moerasvogels en amfibieën.

De aannemer Jos Scholman uit Nieuwegein heeft goed gebruik kunnen maken van de droge periode in juli, waardoor de terreinomstandigheden een stuk beter waren voor de uitvoering van groot grondtransport. Hiertoe is tijdens de bouwvakperiode doorgewerkt met de inzet van 2 graafmachines en 2 rupsdumpers, zodat nu al een groot deel van het zware werk is afgerond.

Voor dit project heeft BWZ het VO, DO en bestek gerealiseerd en wordt momenteel de directievoering en het houden van toezicht door ons bureau verzorgd. Onderdelen van de werkzaamheden zijn o.a. het plaggen van de bovengrond, aanleg van natuurvriendelijke oevers, een kade, verbindings- en kwelsloten. Ook worden er enkele saneringen uitgevoerd van met asbest en PAK’s vervuilde dammen en wordt er een landbouwbrug gerealiseerd.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?