Geulmanagement POV Waddenzeedijken

In de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken onderzoeken de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân innovatieve oplossingen. Door dit onderzoek kunnen noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper worden uitgevoerd. Volgens de normering moet een groot deel van de waddenzeedijk verbeterd worden. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het ministerie hebben de waterschappen hier opdracht voor gekregen. Door het verzamelen van informatie met de  POV kunnen verbeteringen sneller, goedkoper en toch gedegen worden uitgevoerd.

Tussen 2015 en 2018 worden diverse oplossingen in pilots en onderzoeken uitgewerkt. Eén van die pilots betreft ‘Geulmanagement’. In deze pilot wordt voor het Vierhuizergat onderzocht hoe de diepe geul die zich daar bevindt op afstand van de kust kan worden gehouden, om te voorkomen dat deze de dijk ondermijnt. Wij ondersteunen waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat Noord Nederland in 2018 met het omgevingsmanagement voor deze pilot. Samen met de omgevingsmanager van het waterschap organiseren en begeleiden wij diverse sessies met projectteamleden, experts en stakeholders. Ook denken wij mee in de omgevingsstrategie bij de issue-analyse en brengen wij de omgevingseffecten in beeld.

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?