Feitenrapport waterkwaliteit KRW Rijn-West

Op 27 juni jl. kwam het Regionaal Bestuurlijk Overleg bijeen in de Steinsetuin te Haastrecht. BWZ ‘er Hans van Zanten presenteerde voor de dagelijks bestuurders van de waterschappen, gedeputeerden en vertegenwoordigers van diverse organisaties het Feitenrapport Waterkwaliteit in Rijn-West dat door BWZ Ingenieurs samen met de waterbeheerders is opgesteld. Duidelijk is dat de vooruitgang in waterkwaliteit er zeker is. Echter, de ontwikkelingen gaan langzaam en met name nieuwe stoffen en veranderingen in normen voor stoffen maken dat de eindoordelen weinig of geen verbeteringen laten zien. De gekozen grafische weergaven gaven de bestuurders helder inzicht in de methodiek en de oordelen. Over de onderwerpen: Toxiciteit RWZI en riool, Nutriënten, Habitat, Vis en vismigratie en Grondwater is vervolgens in groepjes doorgesproken. De deelnemers gaven aan de bijeenkomst als inspirerend te ervaren. Het komende half jaar zullen de waterbeheerders de maatregelenpakketten voor de planperiode tot 2027 bespreken en gaan vaststellen. De strategische adviesnota waarin de opgave en aanpak voor Rijn-West wordt samengevat, verschijnt in het eerste kwartaal van 2020.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?